Select your language ▼
Select your language ▲
≡≡Ltool MENU
Niyanju aaye ayelujara
Èdè Japaní
Èdè Ṣáínà
Korean
Èdè Gẹ̀ẹ́sì
Àgbáyé/Travel
okun/data
ọjọ
aje/Ìnáwó
HTML, CSS, Internet

aseye iṣiro

ọjọ lẹhin 7 ọjọ, 100 ọjọ, 1000 ọjọ, 1 years, 2 years, 3 years ati siwaju sii aseye lati kan pato ọjọ.

Please input your anniversary.
Oṣù Ọ̀wàrà.21.20191 Ọdún aseye (1 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ọ̀wàrà.27.20197 Ọdún aseye (7 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ọ̀wàrà.30.201910 Ọdún aseye (10 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ọ̀wàrà.31.201911 Ọdún aseye (11 lẹhin ọjọ)
Oṣù Bélú.01.20191,000,000 aseye (12 lẹhin ọjọ)
Oṣù Bélú.11.201922 Ọdún aseye (22 lẹhin ọjọ)
Oṣù Bélú.12.20192,000,000 aseye (23 lẹhin ọjọ)
Oṣù Bélú.22.201933 Ọdún aseye (33 lẹhin ọjọ)
Oṣù Bélú.24.20193,000,000 aseye (35 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ọ̀pẹ̀.03.201944 Ọdún aseye (44 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ọ̀pẹ̀.05.20194,000,000 aseye (46 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ọ̀pẹ̀.14.201955 Ọdún aseye (55 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ọ̀pẹ̀.17.20195,000,000 aseye (58 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ọ̀pẹ̀.25.201966 Ọdún aseye (66 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ọ̀pẹ̀.28.20196,000,000 aseye (69 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ṣẹ́rẹ́.05.202077 Ọdún aseye (77 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ṣẹ́rẹ́.09.20207,000,000 aseye (81 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ṣẹ́rẹ́.16.202088 Ọdún aseye (88 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ṣẹ́rẹ́.21.20208,000,000 aseye (93 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ṣẹ́rẹ́.28.2020100 Ọdún aseye (100 lẹhin ọjọ)
Oṣù Èrèlè.08.2020111 Ọdún aseye (111 lẹhin ọjọ)
Oṣù Èrèlè.13.202010,000,000 aseye (116 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ẹ̀bibi.07.2020200 Ọdún aseye (200 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ẹ̀bibi.29.2020222 Ọdún aseye (222 lẹhin ọjọ)
Oṣù Òkúdu.07.202020,000,000 aseye (231 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ògún.15.2020300 Ọdún aseye (300 lẹhin ọjọ)
Oṣù Owewe.17.2020333 Ọdún aseye (333 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ọ̀wàrà.01.202030,000,000 aseye (347 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ọ̀wàrà.20.20201 Ọjọ́ aseye (366 lẹhin ọjọ)
Oṣù Bélú.23.2020400 Ọdún aseye (400 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ṣẹ́rẹ́.06.2021444 Ọdún aseye (444 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ṣẹ́rẹ́.25.202140,000,000 aseye (463 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ẹrẹ̀nà.03.2021500 Ọdún aseye (500 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ìgbé.27.2021555 Ọdún aseye (555 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ẹ̀bibi.21.202150,000,000 aseye (579 lẹhin ọjọ)
Oṣù Òkúdu.11.2021600 Ọdún aseye (600 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ògún.16.2021666 Ọdún aseye (666 lẹhin ọjọ)
Oṣù Owewe.13.202160,000,000 aseye (694 lẹhin ọjọ)
Oṣù Owewe.19.2021700 Ọdún aseye (700 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ọ̀wàrà.20.20212 Ọjọ́ aseye (731 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ọ̀pẹ̀.05.2021777 Ọdún aseye (777 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ọ̀pẹ̀.28.2021800 Ọdún aseye (800 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ṣẹ́rẹ́.07.202270,000,000 aseye (810 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ẹrẹ̀nà.26.2022888 Ọdún aseye (888 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ìgbé.07.2022900 Ọdún aseye (900 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ẹ̀bibi.03.202280,000,000 aseye (926 lẹhin ọjọ)
Oṣù Agẹmọ.15.2022999 Ọdún aseye (999 lẹhin ọjọ)
Oṣù Agẹmọ.16.20221,000 Ọdún aseye (1,000 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ọ̀wàrà.20.20223 Ọjọ́ aseye (1,096 lẹhin ọjọ)
Oṣù Bélú.04.20221,111 Ọdún aseye (1,111 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ọ̀pẹ̀.20.2022100,000,000 aseye (1,157 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ẹrẹ̀nà.07.20231,234 Ọdún aseye (1,234 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ọ̀wàrà.20.20234 Ọjọ́ aseye (1,461 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ọ̀wàrà.20.20245 Ọjọ́ aseye (1,827 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ìgbé.11.20252,000 Ọdún aseye (2,000 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ọ̀wàrà.20.20256 Ọjọ́ aseye (2,192 lẹhin ọjọ)
Oṣù Èrèlè.20.2026200,000,000 aseye (2,315 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ọ̀wàrà.20.20267 Ọjọ́ aseye (2,557 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ọ̀wàrà.20.20278 Ọjọ́ aseye (2,922 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ṣẹ́rẹ́.06.20283,000 Ọdún aseye (3,000 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ọ̀wàrà.20.20289 Ọjọ́ aseye (3,288 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ìgbé.22.2029300,000,000 aseye (3,472 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ọ̀wàrà.20.202910 Ọjọ́ aseye (3,653 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ọ̀wàrà.02.20304,000 Ọdún aseye (4,000 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ọ̀wàrà.20.203011 Ọjọ́ aseye (4,018 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ọ̀wàrà.20.203112 Ọjọ́ aseye (4,383 lẹhin ọjọ)
Oṣù Òkúdu.23.2032400,000,000 aseye (4,630 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ọ̀wàrà.20.203213 Ọjọ́ aseye (4,749 lẹhin ọjọ)
Oṣù Òkúdu.28.20335,000 Ọdún aseye (5,000 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ọ̀wàrà.20.203314 Ọjọ́ aseye (5,114 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ọ̀wàrà.20.203415 Ọjọ́ aseye (5,479 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ògún.24.2035500,000,000 aseye (5,787 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ọ̀wàrà.20.203516 Ọjọ́ aseye (5,844 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ẹrẹ̀nà.24.20366,000 Ọdún aseye (6,000 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ọ̀wàrà.20.203617 Ọjọ́ aseye (6,210 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ọ̀wàrà.20.203718 Ọjọ́ aseye (6,575 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ọ̀wàrà.20.203819 Ọjọ́ aseye (6,940 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ọ̀wàrà.24.2038600,000,000 aseye (6,944 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ọ̀pẹ̀.19.20387,000 Ọdún aseye (7,000 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ọ̀wàrà.20.203920 Ọjọ́ aseye (7,305 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ọ̀wàrà.20.204021 Ọjọ́ aseye (7,671 lẹhin ọjọ)
Oṣù Owewe.14.20418,000 Ọdún aseye (8,000 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ọ̀wàrà.20.204122 Ọjọ́ aseye (8,036 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ọ̀pẹ̀.25.2041700,000,000 aseye (8,102 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ọ̀wàrà.20.204223 Ọjọ́ aseye (8,401 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ọ̀wàrà.20.204324 Ọjọ́ aseye (8,766 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ọ̀wàrà.20.204425 Ọjọ́ aseye (9,132 lẹhin ọjọ)
Oṣù Èrèlè.24.2045800,000,000 aseye (9,259 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ọ̀wàrà.20.204526 Ọjọ́ aseye (9,497 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ọ̀wàrà.20.204627 Ọjọ́ aseye (9,862 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ọ̀wàrà.20.204728 Ọjọ́ aseye (10,227 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ọ̀wàrà.20.204829 Ọjọ́ aseye (10,593 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ọ̀wàrà.20.204930 Ọjọ́ aseye (10,958 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ọ̀wàrà.20.205031 Ọjọ́ aseye (11,323 lẹhin ọjọ)
Oṣù Òkúdu.28.20511,000,000,000 aseye (11,574 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ọ̀wàrà.20.205132 Ọjọ́ aseye (11,688 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ọ̀wàrà.20.205233 Ọjọ́ aseye (12,054 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ọ̀wàrà.20.205334 Ọjọ́ aseye (12,419 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ọ̀wàrà.20.205435 Ọjọ́ aseye (12,784 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ọ̀wàrà.20.205536 Ọjọ́ aseye (13,149 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ọ̀wàrà.20.205637 Ọjọ́ aseye (13,515 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ọ̀wàrà.20.205738 Ọjọ́ aseye (13,880 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ọ̀wàrà.20.205839 Ọjọ́ aseye (14,245 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ọ̀wàrà.20.205940 Ọjọ́ aseye (14,610 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ọ̀wàrà.20.206041 Ọjọ́ aseye (14,976 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ọ̀wàrà.20.206142 Ọjọ́ aseye (15,341 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ọ̀wàrà.20.206243 Ọjọ́ aseye (15,706 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ọ̀wàrà.20.206344 Ọjọ́ aseye (16,071 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ọ̀wàrà.20.206445 Ọjọ́ aseye (16,437 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ọ̀wàrà.20.206546 Ọjọ́ aseye (16,802 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ọ̀wàrà.20.206647 Ọjọ́ aseye (17,167 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ọ̀wàrà.20.206748 Ọjọ́ aseye (17,532 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ọ̀wàrà.20.206849 Ọjọ́ aseye (17,898 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ọ̀wàrà.20.206950 Ọjọ́ aseye (18,263 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ẹrẹ̀nà.06.20832,000,000,000 aseye (23,148 lẹhin ọjọ)
Oṣù Bélú.13.21143,000,000,000 aseye (34,722 lẹhin ọjọ)
Oṣù Agẹmọ.22.21464,000,000,000 aseye (46,296 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ẹrẹ̀nà.30.21785,000,000,000 aseye (57,870 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ọ̀pẹ̀.07.22096,000,000,000 aseye (69,444 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ògún.15.22417,000,000,000 aseye (81,019 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ìgbé.24.22738,000,000,000 aseye (92,593 lẹhin ọjọ)
Oṣù Owewe.09.233610,000,000,000 aseye (115,741 lẹhin ọjọ)
Oṣù Agẹmọ.29.265320,000,000,000 aseye (231,481 lẹhin ọjọ)
Oṣù Òkúdu.18.297030,000,000,000 aseye (347,222 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ẹ̀bibi.08.328740,000,000,000 aseye (462,963 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ẹrẹ̀nà.28.360450,000,000,000 aseye (578,704 lẹhin ọjọ)
Oṣù Èrèlè.15.392160,000,000,000 aseye (694,444 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ṣẹ́rẹ́.05.423870,000,000,000 aseye (810,185 lẹhin ọjọ)
Oṣù Bélú.25.455480,000,000,000 aseye (925,926 lẹhin ọjọ)
Oṣù Owewe.03.5188100,000,000,000 aseye (1,157,407 lẹhin ọjọ)
Oṣù Agẹmọ.20.8357200,000,000,000 aseye (2,314,815 lẹhin ọjọ)
Oṣù Òkúdu.04.11526300,000,000,000 aseye (3,472,222 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ìgbé.19.14695400,000,000,000 aseye (4,629,630 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ẹrẹ̀nà.03.17864500,000,000,000 aseye (5,787,037 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ṣẹ́rẹ́.16.21033600,000,000,000 aseye (6,944,444 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ọ̀pẹ̀.02.24201700,000,000,000 aseye (8,101,852 lẹhin ọjọ)
Oṣù Ọ̀wàrà.16.27370800,000,000,000 aseye (9,259,259 lẹhin ọjọ)