Select your language ▼
Select your language ▲
≡≡Ltool MENU
trang web khuyến nghị
Tiếng Nhật
Tiếng Trung Quốc
Tiếng Hàn Quốc
Tiếng Anh
Thế giới/Đi du lịch
chuỗi/Dữ liệu
Ngày
Kinh tế/Tài chính
HTML, CSS, Internet

World Đồng hồ

Current ở nhiều nước và khu vực. Bạn có thể sử dụng từ khóa tìm kiếm cho nhanh hơn đồng hồ tìm kiếm của quốc gia cụ thể cũng có. ☀ icon = ngày. ★ icon = đêm.

Afghanistan
Tháng 4 03 Th 6 11:10 CH ★
Ai Cập
Tháng 4 03 Th 6 08:40 CH ☀
Ai-len
Tháng 4 03 Th 6 07:40 CH ☀
Ai-xơ-len
Tháng 4 03 Th 6 06:40 CH ☀
An-ba-ni
Tháng 4 03 Th 6 08:40 CH ☀
An-giê-ri
Tháng 4 03 Th 6 07:40 CH ☀
An-guy-la
Tháng 4 03 Th 6 02:40 CH ☀
An-đô-ra
Tháng 4 03 Th 6 08:40 CH ☀
Antigua và Barbuda
Tháng 4 03 Th 6 02:40 CH ☀
Azerbaijan
Tháng 4 03 Th 6 10:40 CH ★
Ác-hen-ti-na (Argentina/Buenos Aires)
Tháng 4 03 Th 6 03:40 CH ☀
Ác-hen-ti-na (Argentina/Catamarca)
Tháng 4 03 Th 6 03:40 CH ☀
Ác-hen-ti-na (Argentina/Cordoba)
Tháng 4 03 Th 6 03:40 CH ☀
Ác-hen-ti-na (Argentina/Jujuy)
Tháng 4 03 Th 6 03:40 CH ☀
Ác-hen-ti-na (Argentina/La Rioja)
Tháng 4 03 Th 6 03:40 CH ☀
Ác-hen-ti-na (Argentina/Mendoza)
Tháng 4 03 Th 6 03:40 CH ☀
Ác-hen-ti-na (Argentina/Rio Gallegos)
Tháng 4 03 Th 6 03:40 CH ☀
Ác-hen-ti-na (Argentina/Salta)
Tháng 4 03 Th 6 03:40 CH ☀
Ác-hen-ti-na (Argentina/San Juan)
Tháng 4 03 Th 6 03:40 CH ☀
Ác-hen-ti-na (Argentina/San Luis)
Tháng 4 03 Th 6 03:40 CH ☀
Ác-hen-ti-na (Argentina/Tucuman)
Tháng 4 03 Th 6 03:40 CH ☀
Ác-hen-ti-na (Argentina/Ushuaia)
Tháng 4 03 Th 6 03:40 CH ☀
Ác-mê-ni-a
Tháng 4 03 Th 6 10:40 CH ★
Áo
Tháng 4 03 Th 6 08:40 CH ☀
Ả rập Xê Út
Tháng 4 03 Th 6 09:40 CH ☀
Ba Lan
Tháng 4 03 Th 6 08:40 CH ☀
Ba-ranh
Tháng 4 03 Th 6 09:40 CH ☀
Bac-ba-đôt
Tháng 4 03 Th 6 02:40 CH ☀
Bahama
Tháng 4 03 Th 6 02:40 CH ☀
Béc-mu-đa
Tháng 4 03 Th 6 03:40 CH ☀
Bỉ
Tháng 4 03 Th 6 08:40 CH ☀
Bo-ne
Tháng 4 03 Th 6 02:40 CH ☀
Bra-xin (Araguaina)
Tháng 4 03 Th 6 03:40 CH ☀
Bra-xin (Bahia)
Tháng 4 03 Th 6 03:40 CH ☀
Bra-xin (Belem)
Tháng 4 03 Th 6 03:40 CH ☀